Czy się kwalifikuję?

Dla kogo mieszkania w SIMGI?

Dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Korzyści z bycia najemcą SIMGI

  • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu;
  • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
  • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu;
  • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

Warunki

Warunkiem, jakie należy spełniać, aby ubiegać się o wynajem mieszkania w systemie społecznej inicjatywy mieszkaniowej:
1/posiadać stałe źródło dochodów (progi dochodowe),
2/ nie posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego,
3/ wpłacić partycypację wynoszącą maksymalnie 30% wartości mieszkania (jeśli jest wymagana),
4/ wpłacić kaucję zabezpieczającą w wysokości 6-krotności bądź 12-krotności czynszu, w zależności od formy najmu.
Czym jest partycypacja?
Partycypacja jest pokryciem części kosztów związanych z wybudowaniem danego lokalu. Wynosi ona zazwyczaj od 20% do 30 % kosztu budowy lokalu, w zależności od struktury finansowania danego budynku. Wpłata partycypacji ma zazwyczaj miejsce w trakcie realizacji inwestycji i pozwala, po jej zakończeniu, wynająć mieszkanie na zasadach niekomercyjnych. Maksymalna stawka czynszu nie może przekraczać 4% wartości odtworzeniowej 1m2 powierzchni użytkowej lokalu dla danej lokalizacji inwestycji, co oznacza, że czynsze mogą być nawet o 50% niższe niż najem na rynku komercyjnym.
Partycypacja wpłacana jest po podpisaniu umowy o partycypację, na konkretne mieszkanie. 
W przypadku rozwiązania umowy o partycypację wpłacone środki są zwracane zgodnie z zapisami umowy, pod warunkiem opróżnienia i oddania lokalu do dyspozycji SIMGI.
Czym jest kaucja zabezpieczająca?
Kaucję zabezpieczającą najemca wpłaca bezpośrednio przed podpisaniem umowy o najem, przed zasiedleniem lokalu. Wynosi ona 6-krotność czynszu przy nowych inwestycjach, objętych dopłatami do czynszu, bądź przy zawieraniu umów o najem instytucjonalny. W przypadku pozostałych umów, zawieranych na czas nieokreślony, kaucja ta wynosi 12-krtoność czynszu.
W przypadku rozwiązania umowy, opróżnienia i zdania lokalu na warunkach określonych w umowie, kaucja jest rozliczana i zwracana najemcy.

Kontakt z biurem Simgi Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 43,
88-110 Inowrocław

Kontakt telefoniczny: poniedziałek-piątek: 9:00-15:00
tel. 797 229 393
e-mail: biuro@simgi.pl