Lokalizacja

Gmina Inowrocław planuje inwestycje mieszkaniową, realizowaną przez SIMGI, na działce oznaczonej numerem 92/9 o pow. 2,1761 ha, położonej w obrębie geodezyjnym Cieślin, gmina Inowrocław, powiat Inowrocławski. 

Lokalizacja szczegółowa:
działka położona w miejscowości Cieślin oddalonej ok. 2 km od granicy miasta Inowrocław.

Sąsiedztwo:
stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługowa oraz tereny rolne.

Dojazd:
w bezpośrednim sąsiedztwie droga wojewódzka nr 252 oraz droga powiatowa nr 2510C.

Dostęp do atrakcji, szkół, kościołów:
  • w niedalekim sąsiedztwie działki znajdują się: 2 sklepy spożywczo-przemysłowe, świetlica wiejska, boisko sportowe, staw;
  • w odległości ok. 900 m Karczma Kujawska;
  • w odległości ok. 3,5 km Kościół Św. Małgorzaty w Kościelcu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Kościelcu;
  • w odległości ok. 5 km Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika w Sławęcinku, świetlica wiejska w Sławęcinku.
Działka oznaczona geodezyjnie numerem 92/9 położona w obrębie Cieślin, znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Inowrocław Nr XXIV/233/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części miejscowości Cieślin, gmina Inowrocław (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2020 r. poz. 5943) i usytuowana jest w terenie oznaczonym symbolami 3MW o przeznaczeniu: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz 4U o przeznaczeniu: zabudowa usługowa.

Ponadto ww. nieruchomość położona jest na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji, wyznaczonymi w Uchwale Rady Gminy Inowrocław Nr XIII/123/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Inowrocław na lata 2019-2023.

Kontakt z biurem Simgi Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 43,
88-110 Inowrocław

Kontakt telefoniczny: poniedziałek-piątek: 9:00-15:00
tel. 797 229 393
e-mail: biuro@simgi.pl