Pytania i odpowiedzi

1. Na czym polega Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa?
Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. SIM-y (dawne TBS-y) to spółki tzw. not for profit budujące mieszkania społeczne.

2. Jakie są korzyści bycia najemcą w SIM?
 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu;
 • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

3. Kto może otrzymać mieszkanie w SIMGI?
Osoba lub rodzina nieposiadająca własnego mieszkania, która dysponuje środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak jej dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie. Osoba lub rodzina ubiegająca się o najem może posiadać mieszkanie w innej miejscowości, w przypadku, gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu położenia lokalu.

4. Jakie będą kryteria dochodowe?
Kryteria dochodowe zostały określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2022 r. poz.377, z późn. zm.). Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza:
 • 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
 • 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
 • 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
 • 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
 • 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym
- iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

5. Z jakimi kosztami wiąże się podpisanie umowy najmu?
Najemca będzie zobowiązany do uiszczenia wpłaty partycypacyjnej oraz kaucji zabezpieczającej.

6. Co to jest partycypacja?
Partycypacja jest pokryciem części kosztów związanych z wybudowaniem danego lokalu. Wynosi ona zazwyczaj od 20% do 30 % kosztu budowy lokalu, w zależności od struktury finansowania danego budynku.

7. Kiedy należy dokonać wpłaty partycypacji?
Wpłata partycypacji ma zazwyczaj miejsce w trakcie realizacji inwestycji i pozwala, po jej zakończeniu, wynająć mieszkanie na zasadach niekomercyjnych. Partycypacja wpłacana jest po podpisaniu umowy o partycypację, na konkretne mieszkanie.

8. Czy jeśli zrezygnuję z mieszkania, to dostanę zwrot partycypacji?
W przypadku rozwiązania umowy o partycypację wpłacone środki są zwracane zgodnie z zapisami umowy, pod warunkiem opróżnienia i oddania lokalu do dyspozycji SIMGI.

9. Czym jest kaucja zabezpieczająca?
Kaucję zabezpieczającą najemca wpłaca bezpośrednio przed podpisaniem umowy o najem, przed zasiedleniem lokalu. Wynosi ona 6-krotność czynszu przy nowych inwestycjach, objętych dopłatami do czynszu bądź przy zawieraniu umów o najem instytucjonalny. W przypadku pozostałych umów, zawieranych na czas nieokreślony, kaucja ta wynosi 12-krtoność czynszu. W przypadku rozwiązania umowy, opróżnienia i zdania lokalu na warunkach określonych w umowie, kaucja jest rozliczana i zwracana najemcy.

10. Ile będzie wynosił czynsz?
Ostateczne ceny mieszkań oraz kwoty partycypacji zostaną ustalone po sporządzeniu kosztorysu budowlanego. Maksymalna stawka czynszu nie może przekraczać 4% wartości odtworzeniowej lokalu.

11. Jakie opłaty zawiera w sobie czynsz?
Najemcy zobowiązani będą do uiszczania comiesięcznego czynszu. Oprócz tego najemcy będą otrzymywać osobne rachunki od dostawców mediów (woda, ścieki, prąd, ogrzewanie, internet, itp.).

12. Jakie będzie wyposażenie mieszkania?
Według ustawy w lokalach mieszkalnych utworzonych z wykorzystaniem finansowego wsparcia w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 art. 5, art. 5a i art. 6, należy zainstalować:
 • wannę lub kabinę natryskową - w łazience,
 • umywalkę - w łazience,
 • miskę ustępową - w łazience lub wydzielonym ustępie,
 • zlewozmywak,
 • czteropaleniskową kuchenkę gazową lub na inne paliwo, lub równoważną użytkowo kuchenkę elektryczną.

13. Czy pojawią się udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami?
Projekt zakłada budowanie obiektów bez barier architektonicznych, aby umożliwić dostęp osobom niepełnosprawnym. Zagospodarowanie terenu uwzględnia specjalne miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych raz dostęp do klatek schodowych bezpośrednio z poziomu terenu. Zaprojektowana szerokość otworów drzwiowych zapewnia możliwość korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne. Windy będą obsługiwać wszystkie kondygnacje naziemne oraz podziemne.

14. Kiedy będzie można wpisać się na listę najemców?
Lista najemców będzie sporządzona w Urzędzie Gminy Inowrocław. Informacja o naborze będzie dostępna na stronie Urzędu, a także na stronie internetowej Spółki: www.simgi.pl.

15. Czy w przyszłości można stać się właścicielem wynajmowanego mieszkania?
W przypadku chęci wykupu mieszkania na własność, będzie można wystąpić o zmianę umowy najwcześniej po 15 latach najmu. Na poczet wykupu zalicza się zwaloryzowaną kwotę wpłaconej przez najemcę partycypacji. Faktyczna cena mieszkania (na dzień wykupu) określona zostanie przez rzeczoznawcę.
Kontakt z biurem Simgi Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 43,
88-110 Inowrocław

Kontakt telefoniczny: poniedziałek-piątek: 9:00-15:00
tel. 797 229 393
e-mail: biuro@simgi.pl