Simgi

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gminy Inowrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (SIMGI) jest spółką prawa handlowego mieszczącą się na terenie Gminy Inowrocław. SIMGI została zawiązana na mocy Uchwały NR XXXII/320/2021 Rady Gminy Inowrocław z dnia 15 lipca 2021 roku oraz Aktu Założycielskiego z 19 października 2021 roku.
Spółka wpisana jest do do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS 0000936179. SIMGI jest spółką, w której 100 % udziałów posiada Gmina Inowrocław. Kapitał zakładowy SIMGI wynosi 4.319.000,00 zł. Gmina Inowrocław swoje udziały pokryła w całości z wkładu pieniężnego podchodzącego ze wsparcia, jakie Gmina Inowrocław otrzymała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Przedmiotem działalności SIMGI jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

Misja

CELEM SIMGI jest poprawa sytuacji mieszkaniowej mieszkańców Gminy Inowrocław o umiarkowanych dochodach poprzez zwiększanie dostępności przystępnych cenowo mieszkań na długoterminowy, stabilny najem oraz możliwość ich zakupu na własność bez wiązania się z bankiem wieloletnim kredytem.Koncepcja

Koncepcja architektoniczna zakłada budowę ośmiu takich samych budynków wielorodzinnych jednoklatkowych, pięciokondygnacyjnych, podpiwniczonych z dachem płaskim, w technologii tradycyjnej. Wysokość budynku to pięć kondygnacji naziemnych i jedna podziemna, mieszcząca miejsca parkingowe, komórki lokatorskie, pomieszczenia techniczne oraz windę. Planuje się zabudowanie działki w Cieślinie obiektami mieszkalnictwa wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu infrastrukturą towarzyszącą z uwzględnieniem terenu rekreacyjnego, miejsc parkingowych w tym stanowiska dla osób niepełnosprawnych, dojazdów, ciągów dla pieszych, miejsc składowania odpadów oraz całą infrastrukturą towarzyszącą obiektom mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Zaplanowano obiekty bez barier architektonicznych i umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym.

Jeden budynek mieszkalny składać się będzie z:
 • 30 lokali mieszkalnych,
 • 9 miejsc garażowych,
 • 5 wózkowni.
Do każdego mieszkania przynależeć będzie balkon oraz komórka lokatorska. Na terenie działki zaplanowano również budynek techniczny do obsługi osiedla. Miejsca parkingowe usytuowane będą od strony drogi publicznej.

Bilans powierzchni osiedla w Cieślinie:
 • Powierzchnia zabudowy budynków wielorodzinnych – ok. 3828,75 m2
 • Powierzchnia całkowita terenu - 19926,92 m2
 • Drogi, dojazdy do garażu – ok. 3238,65 m2
 • Miejsca parkingowe – ok. 1820 m2
 • Ciągi piesze – ok. 2800 m2
 • Zieleń niska (trawnik) – ok. 11138,998 m2
 • Place zabaw – ok. 600 m

Powierzchnia mieszkań:
 • M01 – 50,7 m2 + balkon 11,38 m2
 • M02 – 71,53 m2 + balkon 11,38 m2
 • M03 – 54,21 m2 + balkon 10,45 m2
 • M04 – 57,14 m2 + balkon 11,38 m2
 • M05 – 38,66 m2 + balkon 7,53 m2
 • M06 – 58,5 m2 + balkon 11,38 m2

Finansowanie

Gmina Inowrocław wraz z SIMGI zamierza zrealizować inwestycję w ramach dotacji z budżetu państwa na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem.
Kontakt z biurem Simgi Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 43,
88-110 Inowrocław

Kontakt telefoniczny: poniedziałek-piątek: 9:00-15:00
tel. 797 229 393
e-mail: biuro@simgi.pl